Wstęp


"Nowoczesny język angielski dla 50+"

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 - 31.05.2015
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób w wieku powyżej 50 roku życia z regionu Wielkopolski w zakresie znajomości języka angielskiego i ICT (technologie informacyjne i telekomunikacyjne). Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy i ich pracownicy (szczególnie osoby z wykształceniem średnim jak również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w wieku 50+ z sektora MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) wydelegowani na szkolenie. W ramach projektu planuje się przeszkolenie 96 osób z województwa wielkopolskiego.